Blog > Komentarze do wpisu
Część piąta i ostatnia.

GAŁĄŻ KUJAWSKA (XVIII-XXw.)

W drugiej połowie XVII w. Konopniccy zawędrowali do pólnocnej części województwa kaliskiego, graniczącej z Kujawami. Wspomniany Stanisław Konopnicki występuje pod datą 1656 roku w Koninie. W końcu tego wieku, w 1698 roku Stanisław z Kroczowa Konopnicki pojawia się w powiecie przedeckim, obejmującym południową część województwa brzesko kujawskiego.Jest on protoplastą tej gałęzi Konopnickich, która określana jest jako kujawska, a która żyła na pograniczu między województwami kaliskim a brzesko kujawskim.

Ciągła genealogia kujawskiej gałezi rodu zaczyna się od Michała Konopnickiego, któru żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Wszystko wskazuje na to, że Michał Konopnicki był synem Piotra Konopnickiego.

Michał Konopnicki urodził się około roku 1780. Był włascicielem wsi Janowice i innych dóbr w parafii Mąkoszyn ( w gminie Sompolno lub Czarnocin). Musiał być człowiekiem zamożnym, wyposażył bowiem swoje liczne potomstwo i wysłał najstarszego syna na studia za granicę. Był żonaty dwukrotnie.Pierwsza żona była z domu Kołaczkowska, druga Chrząszczewska.Obie pochodziły z rodzin osiadłych w południowej części Kujaw. Z pierwszej żony miał  ośmioro dzieci - czterech synów i cztery córki. Zmarł po 1843 roku.

Z czterech córek Michała Konopnickiego   znane jest imię najstarszej. Była nią Wanda, zamężna za Drzewieckim. Pozostałe trzy córki  niewiadomych imion były zamężneza: Tchórzewskim, Borowski-Heyderowiczem i Poświkiem.

Najstarszy syn Michała, Józef Konopnicki, urodził się w 1812 roku. Po ukończeniu gimnazjum, wstąpił na uniwersytet we Wrocławiu. Wkrótce wybuchło powstanie 1830 roku i Józef zgłosił się do wojska polskiego. Służył w pułku jazdy kaliskiej, awansował na porucznika. Byl następnie adiutantem generała Samuela Różyckiego, odbył z nim różne kampanie w Lubelskiem i Kieleckiem.. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po klęsce powstania przeszedł z resztkami korpusu Różyckiego granicę Królestwa i został internowany przez Austriaków w Pogórzu (Josefstad) koło Krakowa. Udało mu się wydostać z obozu dzięki pomocy mieszkańca Pogórza, Błażeja Steskala, z którego córką Teresą następnie się ożenił.

Józef Konopnicki  miał być właścicielem jakiś dóbr w Wielkim Księstwie Poznańskim, które zostały      skonfiskowane przez władze pruskie za udział w powstaniu listopadowym. Po powstaniu przez blisko 12 lat przebywał na terenie ówczesnego wolnego miasta Krakowa. Nie mieszkał jednak w samym Krakowie, lecz w jego okolicach. Pełnił tam różne funkcje urzędowe. Był   wójtem Kleparza, podwówczas osobnego miasteczka (obecnie dzielnica Krakowa). W 1843 roku powrócił w strony rodzinne i przejął od ojca zarząd majątku Janowice. Zmarł w 1846 roku. Jego żona zmarła w 1855 roku.

Józef Konopnicki miał ośmioro dzieci. Trzy córki i pięciu synów, urodzonych - z wyjątkiem dwojga najmłodszych -  w Wolnym Mieście Krakowie.

Drugi z  rzędu syn Michała, Maksymilian Konopncki, był właścicielem dóbr Morzyce w parafii Mąkoszyn. Byl żonaty z Emilią Mierzyńską, wdową po Raczyńskim. Miał dwie córki: Józefę, zamężną za Mieczysławem Swierzewski, i Eugenię, zamężną za Leopoldem Podczaskim.

Trzeci syn Michała, Franciszek Konopnicki, był w 1865 roku właścicielem niewielkiego majątku Koziegłowy w parafii Kleczew (powiat koniński.)

Ostatni syn Michała, Ksawery Konopnicki, miał być właścicielem majątków Zamość, Suchy Las i innych w tej okolicy (parafia Mąkoszyn). W wykazie właścicieli dóbr z 1865 roku nazwisko jego jednak nie figuruje.

Józef Konopnicki miał trzy córki Michalinę, Wandę i Teresę, oraz pięciu synów:Mieczysława, Wilhelma, Jana Józefa,  Aleksandra Bronisława i Józefa Bronisława.

Najstarszy (przypuszczalnie) syn Józefa, Mieczysław Konopnicki, zmarł w 1840 roku w wieku  2 lat.

Drugi z rzędu albo bliżniak Mieczysława, Wilhelm Konopnicki, urodził się w 1838 roku. Był księdzem, proboszczem w parafii Brzozów w powiecie sochaczewskim koło Warszawy. Zmarł w 1880 roku.

Trzeci syn Józefa , Aleksander Bolesław Konopnicki, urodził się w 1939 roku. Mieszkał w Warszwie, był właścicielem folwarku Golędzinów koło Warszawy, wywłaszczonego póżniej przez władze. Był żonaty z Teresą Franciszką Stankiewicz, miał jednego syna Zygmunta.

 Czwarty syn Józefa, Aleksander Bolesław Konopnicki , urodził się 18 pażdziernika 1844 roku, zapewne już w Janowicach. Studiował prawo na Uniwersytecie Waszawskim i w Dorpacie. Następnie został adwokatem w Warszawie. Był żonaty i miał pięcioro dzieci. Córki Marię, Józefę i Zofię   oraz synów Bolesława i Kazimierza. Zmarł w 1911 roku.

Piąty, najmłodszy syn Józefa, Józef Bronisław Konopnicki, urodził się w 1846 roku. Brał udział w powstaniu styczniowym  w 1863 rpku, a następnie emigrował z Królestwa i osiadł w Krakowie. Był żonaty z Katarzyną Sajdak, miał trzy córki. Zmarł w 1911 roku. Jego żona zmarła w 1926 roku.

Z córek Józefa Konopnickiego,  Teresa wyszła za mąż za Wieczorkiewicza, zaś Michalina za prof. Oblażnickiego, zmarła w 1881 roku. Trzecia córka, Wanda, była panną, zmarła 1900 roku.

W pokoleniu wnuków Józefa, a prawnuków Michała Konopnickiego, omawianą gałąż reprezentuje potomstwo Jana Józefa, Aleksandra Bolesława i Józefa Bronisława.

Jan Józef Konopnicki miał trzy córki, mianowicie: Wandę zamężną  za Wójcikiem, Michalinę za Szramkiem i Emilię za Janem Kurczem.

Aleksander Bolesław Konopnicki miał pięcioro dzieci.Córki Marię, pannę, Józefę zamężną za Glińskim i Zofię za Dworakowskim oraz synów Bolesława i Kazimierza. Bolesław Konopnicki, urodzony w 1886 roku, ukończył szkołę Wawelberga w Warszawie. Młodszy, Kazimierz urodził się 1 1889 roku.

Jan Józef miał tylko jednego syna, Zygmunta Konopnickiego, który urodził sie w 1867 roku w Warszwie. Pracował przez długi czas na Syberii, gdzie prowadził między innymi poszukiwania geologiczne. Mieszkał w Irkucku. W 1924 roku powrócił do Warszawy, gdzie pracował w Zarządzie Miejskim. Był żonaty z Marią Amerańską. Zmarł w 1943 roku. Miał sześcioro dzieci.Dwie córki - Helenę, zamężną za Ostromęckim i Marię, pannę, oraz czterech synów - Władysława, Konstantego, Stanisława i Jarosława. Potomkowie Zygmunta Konopnickiego wyemigrowali z Polski i mieszkają obecnie w USA, Kanadzie i Wenezueli.

 

                                                   K O N I E C

 

 

 

czwartek, 22 maja 2008, ewaciekawostki

Polecane wpisy

  • Część trzecia.

    GAŁĄŻ SIERADZKA (XVIII w.) Konopniccy już w XVII, a nawet w XVIwieku osiedlali się w ziemi sieradzkiej, sąsiadującej przecież bezpośrednioz ich siedzią rodową w

  • Część druga.

    GAŁĄŻ WIELUŃSKA (XVI-XVIII w.) Oprócz omówionych w poprzednim rozdziele potomków rodu, w drugiej połowie XVI w. występuje w ziemi wieluńskiej jeszcze czterech K

  • Z Kroczowa i Konopnicy - Konopniccy herbu Jastrzębiec.

      Protoplastą rodu Konopnickich herbu Jastrzębiec jest Jan z Kroczowa, który poczynając od 1499 r. nabywał kolejno części dóbr Konopnica, Wola Konopnicka i